Sorgprossesen


Sorgprosessen er viktig

Ønsker du hjelp under sorgprosessen? Sorg er en helt naturlig del av livet i forbindelse med dødsfall, men i vår vestlige kultur er sorgen og sorgprosessen ofte noe som undertrykkes. Vi opplæres til å tenke positivt og den nødvendige sorgprosessen blir ofte nedprioritert. Men sorgprosessen er helt nødvendig for å komme videre i livet.

Vi kan gjøre sorgprosessen enklere gjennom at vi kan forestå alt det praktiske rundt et dødsfall. Slik kan du og de andre pårørende kan fokusere på selve sorgprosessen og den vanskelige tiden etter et dødsfall uten å måtte ta hånd om alle de nødvendige gjøremålene. Vi har lang erfaring på dette, og vet hva som skal til for å etablere de beste rammene rundt bearbeidingen av sorg.

I forbindelse med sorgprosessen oppstår det ofte spørsmål, og vi tilbyr gjerne vår assistanse og kan også sette dere i kontakt med kompetente fagfolk innen sorgbearbeidelse.

Har du spørsmål vedrørende sorgprosessen er det bare å ta kontakt med oss.