Offentlig informasjon


Når en av våre nærmeste dør

Når en som står en nær går bort, blir livet fylt av sorg. I tillegg er det mange pårørende som føler seg ensomme, uvitende, hjelpeløse og som får problemer med å konsentrere seg. Det kan virke fjernt å tenke på formaliteter og alle de gjøremål som et dødsfall fører med seg. For noen kan det imidlertid være godt å ta fatt på noen praktiske ting i en slik vond situasjon, og erfaring viser at dette også bidrar til at sorgen bearbeides.

I linkene som følger gir vi en del praktiske opplysninger som etterlatte kan få bruk for i forbindelse med at noen av ens nærmeste går bort. Det er verdt å tenke over om det er noen i nærmiljøet som kan bistå med noe av det som skal ordnes. Mange vil være takknemlige for en slik mulighet til å vise sin deltakelse i sorgen.

Vi har også med noen tanker om sorgreaksjoner og om hvordan man kan bearbeide disse i tiden etter et dødsfall.

Kontakt oss for mer informasjon om begravelse i Elverum.