Urnenedsetting


Urnen kan settes ned fra 3 uker etter kremasjonen og skal være i jorden før 6 måneder har gått. Kirkekontorene gir beskjed om tidspunkt for urnenedsettelsen.. Det er også mulig å kontakte gravlundskontoret ved den aktuelle gravlunden direkte, for å avtale tidspunkt.

Noen gravlunder vil også kunne gi mulighet for selv å velge plassering av graven.

 

Kontakt Elverum Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om urnenedsetting i Elverum.