Verdig begravelsesseremoni


En begravelsesseremoni som de pårørende oppfatter som en verdig og fin avslutning er det Elverum Begravelsesbyrå alltid ønsker å oppnå. Vi har lang erfaring med verdige begravelser og i tillegg håndterer vi de mange praktiske gjøremål som må utføres i forbindelse med et dødsfall.

Vi er en lokal bedrift med svært sterk forankring til Elverum og Hedmark. Derfor strekker vi oss svært langt for å sørge for en verdig og fin begravelse.

Kontakt Elverum Begravelsesbyrå for mer informasjon om hjelp til en verdig begravelsesseremoni i Elverum og Hedmark.

Skap ønsket stemning med kirkepynt

Vi hjelper til med å skape ønsket stemning ved hjelp av kirkepynt. Mulighetene er mange og vi lager den stemningen som de pårørende ønsker. I tillegg til pynting av kirken kan vi pynte utenfor kirken og selskapslokalet hvor mottagelsen etter begravelsen holdes.

Håndtering av alt papirarbeid

For noen pårørende i sorg kan det være svært utfordrende å organisere en verdig begravelsesseremoni. Andre pårørende ønsker å organisere mest mulig selv som en del av bearbeidingen med sorgen. Uansett hva de pårørende ønsker så hjelper vi til med det vi kan bidra med. Vi kan kontakte alle relevante aktører, utføre alt papirarbeid og selvfølgelig sørge for det seremonielle rundt begravelsen.

Kontakt Elverum Begravelsesbyrå for mer informasjon om hjelp til en verdig begravelsesseremoni i Elverum og Hedmark.