Verdig begravelsesseremoni


En begravelsesseremoni som de pårørende oppfatter som en verdig og fin avslutning er det vi alltid ønsker å oppnå. Vi har lang erfaring med gravferder og i tillegg håndterer vi de mange praktiske gjøremål som må utføres i forbindelse med et dødsfall. Derfor strekker vi oss svært langt for å sørge for en verdig og fin begravelse.

Håndtering av alt papirarbeid

For noen pårørende i sorg kan det være svært utfordrende å organisere en verdig begravelsesseremoni. Andre pårørende ønsker å organisere mest mulig selv som en del av bearbeidingen med sorgen. Uansett hva de pårørende ønsker så hjelper vi til med det vi kan bidra med. Vi kan kontakte alle relevante aktører, utføre alt papirarbeid og selvfølgelig sørge for det seremonielle rundt begravelsen.

Minnesamvær

Etter at seremonien er gjennomført er det mange som ønsker å ha en mulighet til å være sammen i en avslappet atmosfære, og da er det naturlig å arrangere et minnesamvær. Et minnesamvær kan være åpent for alle, ved at det inviteres i annonsen, i seremonien eller det kan være kun for de aller nærmeste. Ofte arrangeres minnesamvær på et forsamlingslokale eller et serveringssted, men det kan også arrangeres privat. Vi er behjelpelig med å bestille minnesamvær.

 

Kontakt oss for mer informasjon.