Quo Vadis…… Hvor går du hen ?

Når en av våre nærmeste går bort


Når en som står en nær dør, blir livet fylt av sorg. I tillegg er det mange pårørende som føler seg ensomme, uvitende, hjelpeløse og som får problemer med å konsentrere seg. Det kan virke fjernt å tenke på formaliteter og alle de gjøremål som et dødsfall fører med seg. For noen kan det imidlertid være godt å ta fatt på noe praktisk i en slik vond situasjon, og erfaring viser at dette også bidrar til at sorgen bearbeides.

KORONAVIRUS – RESTRIKSJONER VED GRAVFERD


GRAVFERD MAKS 25 PERSONER
I ELVERUM
Gravferdsseremonier holdes, men bare med avdødes nærmeste familie. Begrensning pr. 31/3 er 25 personer til stede, inklusive kirkelig betjening og betjening fra gravferdsbyrået. Dette er basert på en helhetlig vurdering av samfunnsansvar for å hindre smittespredning og behovene til etterlatte.
Endringer kan komme uten at vi som byrå har kontroll over dette.

Håndhilsing
Ingen håndhilsing. Vi vil møte alle med et vennlig nikk og smil.

Annet
Det er fjernet tilgang til alle sitteputer.
Det er ikke anledning til å skrive i kondolanseprotokoll.
Minnegaver administreres via pårørende.

Vi kan hjelpe med:

  • Fastsetting av tidspunkt for begravelsen.
  • Kiste, blomster, gravmonument og annet tilhørende.
  • Stell av avdøde.
  • Hvilke papirer som må ordnes.
  • Bevertning under minnesamvær.
  • Annonsere i avis.
  • Transport av båren.
  • m.m

Våre minnesider


På våre minnesider kan du dele minner, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker minnesiden. Mange velger å skrive en liten historie (nekrolog) som kan finnes der for dagens og fremtidens generasjoner.
Besøk våre minnesider »

Planlegger


Planlegger »