Quo Vadis…… Hvor går du hen ?

Når en av våre nærmeste går bort


Når en som står en nær dør, blir livet fylt av sorg. I tillegg er det mange pårørende som føler seg ensomme, uvitende, hjelpeløse og som får problemer med å konsentrere seg. Det kan virke fjernt å tenke på formaliteter og alle de gjøremål som et dødsfall fører med seg. For noen kan det imidlertid være godt å ta fatt på noe praktisk i en slik vond situasjon, og erfaring viser at dette også bidrar til at sorgen bearbeides.

Våre tjenester


Vi kan hjelpe med:

  • Fastsetting av tidspunkt for begravelsen.
  • Kiste, blomster, gravmonument og annet tilhørende.
  • Stell av avdøde.
  • Hvilke papirer som må ordnes.
  • Bevertning under minnesamvær.
  • Annonsere i avis.
  • Transport av båren.
  • m.m

Våre minnesider


På våre minnesider kan du dele minner, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker minnesiden. Mange velger å skrive en liten historie (nekrolog) som kan finnes der for dagens og fremtidens generasjoner.
Besøk våre minnesider »