Arv, skatt og selvangivelse ved dødsfall


Her følger informasjon fra Skatteetaten vedrørende arvskatt og selvangivelse ved dødsfall. Selvangivelsen til avdøde personer vil ikke bli sendt i posten. Den må hentes på et skattekontor. Husk å ta med skifteattest med fullmakt. Det er den som har fullmakt som kan få selvangivelsen.

Det kan være anledning til å be om forhåndsligning av dødsbo. Dette gjøres på RF- 1040. Skjemaet finner du på skatteetaten.no: ”Publikasjoner”, ”Skjema”, ”Etter nummer” eller det kan hentes på skattekontoret.

Hva må du gjøre når du har mottatt arv? 

Fra og med 1. januar 2014 ble arveavgiften fjernet. Det skal derfor ikke leveres inn noen melding om arv for arv mottatt etter personer som gikk bort etter 1. januar 2014.

Imidlertid skal arv på mer enn 100 000 kr føres inn i selvangivelsen. I dag føres dette inn i punkt 1-5-3 i selvangivelsen. Da dette er en ny ordning sier Skatt Øst at det vil komme en orientering om dette.

Arveloven

Kontakt oss for mer informasjon.