Bårebil


Vi råder over bårebil

Elverum Begravelsesbyrå AS råder over egne bårebiler for transport av kister. Våre bårebiler er elegante og gir avdøde en verdig og respektfull siste reise. Bårebil inngår som en essensiell del av gravferden, der etterlatte følger den avdøde til siste hvilested.

Bårebiler

Kontakt Elverum Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om vår bårebil.

Bårebil i forbindelse med begravelse eller kremering

En bårebil benyttes gjerne i forkant av begravelse eller kremering. Har du og de andre pårørende særlige ønsker vedrørende vår bårebil kan vi sammen finne frem til en løsning som passer for alle. Har du spørsmål vedrørende vår bårebil er det bare å ta kontakt. Velkommen hos Elverum Begravelsesbyrå AS.