Melding om dødsfall


Elverum Begravelsesbyrå melder dødsfallet til tingretten. De etterlatte må selv sende inn skjema for arv og skifte til tingrett / byfogdembete i avdødes bostedskommune i løpet av 60 dager etter at døden inntraff.

Ved dødsfall i Elverum kommune er adressen: Østre Innlandet tingrett, Elvarheimgata 1, 2414 Elverum.
Kommuner som hører til rettssted Elverum: er Elverum, Trysil, Våler (Innlandet), Åmot og Åsnes.

Folkeregister, trygdekontor, menighetskontor og kirkegårdskontor mottar melding om dødsfallet uten at familien behøver å ta kontakt.
Det samme gjelder prest og organist.

Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Postverket
 • Telefonselskap
 • NRK lisenskontor
 • E-verket
 • Tannlege / fastlege
 • Biltilsynet
 • Borettslag / husvert
 • Abonnementsavis / -tidsskrift
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen
 • Med flere

Kontakt Elverum Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om begravelse eller bisettelse i Elverum.