Dødsannonser


Dødsfall kunngjøres gjennom en dødsannonse i en eller flere aviser og på våre minnesider. Ønsker de etterlatte at seremonien skal finne sted i stillhet, kan annonsen rykkes inn etter at gravferden har funnet sted.

Det er de etterlatte som tar den endelige beslutningen om kunngjøring av dødsfall og vi lager annonsen sammen med de etterlatte under sorgsamtalen. Dødsannonsen kan rykkes inn så snart tid og sted for seremonien er bestemt.

Kontakt oss for mer informasjon.