Tjenester


Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse:

 • Fastsetting av dag og tidspunkt for begravelsen eller kremasjonen etter ønskemål fra pårørende.
 • Levere kiste, stell og nedlegging.
 • Ta kontakt med prest/taler/kirkeverge/kirketjener/organist.
 • Ordne med nødvendige papirer til lensmannen/skifterett.
 • Ta kontakt med trygdekontor og kirkeverge.
 • Ordne med døds/takkeannonserer i aviser/digitalt.
 • Transport av båren der familien gjerne kan delta.
 • Legge til rette og delta ved visning av avdøde og eventuell båreandakt.
 • Ordne med blomster, dekorasjoner, kranser og pynting i kirken fra vårt sorgbinderi.
 • Ordne med trykking av sanghefter.
 • Kontakte sang og musikksolister.
 • Ordne med bevertning og minnesamvær etter gravferden.
 • Vi fotograferer alle blomster i seremonien og en minnebok blir sendt bestiller.
 • Vi påtar oss oppdrag vedr. lengre båretransport og forsendelse i inn og utland.
 • Ordne med inskripsjon på stein eller ventetegn.
 • Vi har salg og montering av nye gravmonument.

Invitasjon til lag og foreninger om å registrere seg som mottaker av donasjonsgaver via «Våre minnesider».

Elverum Begravelsesbyrå implementerer digital løsning for gaveformidling, og dere kan nå – som mottaker av donasjoner ved gravferder – registrere dere som akkreditert mottaker av gaver.

Donasjonsgaver kan nå gis via internett, og vi tror at dette vil innebære økte inntekter til mottakerne, og det vil medføre en forenkling for oss. For å bli akkreditert mottaker av slike gaver må dere registreres. Nedenfor finner du informasjon om løsningen og en beskrivelse av hvordan du registrerer deg.

Den nye løsningen «Gi en gave» er nettbasert og vil finnes på minnesidene til de avdøde på våre byråers hjemmesider. Det er nærmeste familie som bestemmer hvilke(n) forening(er) som settes opp som mottaker av gaver i forbindelse med den enkelte begravelse. De kan velge blant alle akkrediterte mottakere registrert i løsningen. Det er en direkte link til tjenesten fra digitale dødsannonser i de fleste av landets aviser. Løsningen er tilgjengelig for alle begravelsesbyråer i Norge.

Systemet driftes av Adstate AS, en mangeårig leverandør av IT-tjenester til begravelsesbransjen. Kredittkort- og pengehåndteringen utføres av Swedbank og PayEx. Betalingskontrollen har godkjent løsningen.

Adstate AS forklarer at dere som mottaker av donasjoner gjennom denne tjenesten vil motta automatisk genererte transaksjonsoversikter. Gjennom deres egen web-innlogging får dere full oversikt over hvem som har gitt gaver (inklusive kontaktdata og eventuelt personnummer), hvor mye og i forbindelse med hvilken begravelse. Dette medfører enkle administrative rutiner for dere som mottakerorganisasjon.

Gaver blir betalt med kredittkort og går fra giver via PayEx til mottaker. PayEx trekker fra kostnader til kredittkort, betalingsformidling, drift og support, og utbetaler gaven direkte til mottakerorganisasjonen. De samlede kostnader utgjør 5,9%. En gave på for eksempel 100 kr. gir 94,10 kr. til mottaker. Ved vipps trekkes 1 kr mer.

Vi har store forventninger til at denne løsningen vil bidra til sikrere og mindre arbeidskrevende håndtering av donasjoner i forbindelse med våre begravelser, samt at den vil være med til å øke den totale gavemengden.

Vennligst gå inn på linken under og registrer din forening for mottak av minnegaver. Dere er selvfølgelig også velkommen til å ta kontakt for eventuelle spørsmål.

Registrering av minnegavemottager