Tjenester


Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse:

 • Fastsetting av dag og tidspunkt for begravelsen eller kremasjonen etter ønskemål fra pårørende.
 • Levere kiste, stell og nedlegging.
 • Ta kontakt med prest/taler/kirkeverge/kirketjener/organist.
 • Ordne med nødvendige papirer til lensmannen/skifterett.
 • Ta kontakt med trygdekontor og kirkeverge.
 • Ordne med døds/takkeannonserer i aviser/digitalt.
 • Transport av båren der familien gjerne kan delta.
 • Legge til rette og delta ved visning av avdøde og eventuell båreandakt.
 • Ordne med blomster, dekorasjoner, kranser og pynting i kirken fra vårt sorgbinderi.
 • Ordne med trykking av sanghefter.
 • Kontakte sang og musikksolister.
 • Ordne med bevertning og minnesamvær etter gravferden.
 • Vi fotograferer alle blomster i seremonien og en minnebok blir sendt bestiller.
 • Vi påtar oss oppdrag vedr. lengre båretransport og forsendelse i inn og utland.
 • Ordne med inskripsjon på stein eller ventetegn.
 • Vi har salg og montering av nye gravmonument.

Enkelt alterantiv: Bisettelse uten seremoni.

Inneholder:

Kiste, stell og nedlegging, transport til krematoriet fra institusjon i Elverum, ordner offentlige papirer, sender melding om dødsfall, gravferdsmelding, søknad NAV om transportstønad, dødsannonse vår nettportal, minneside.

kr. 15.769,-

Kostnader for kremasjon faktureres av krematoriet.

Kontakt oss for mer informasjon.