Prisoversikt fra 1/1-2022


 MinimumsprisMaksimumspris
Kistekr. 4.870,-kr. 30.000,-
Bring av tom kiste til dødsstedkr. 1.050,-kr.  1.150,-
Utstyr i kiste (pute, pledd, svøp osv.)kr.        0,-kr.   2.280,-
Vask, stell og nedlegg i kistekr. 1.950,-kr.   3.400,-
Hygienetiltak ved stellkr.    500,-kr.  1.500,-
Båretransport    9:00-15:00kr. 2.601,-kr.   5.490,-  2)
Båretransport  15:00-9:00 + helgkr. 2.601,-kr.   9.290,-  2)
Egenandel ved båretransport NAVkr. 2.601,-   kr. 2.601,- 1)
Annonse Østlendingen pris eks 75mmkr. 2.844,-
Pynting av kirke/assistanse seremonikr.    955,-kr.   2.290,-
Byråets honorarkr. 2.275,-kr.   5.225,-
Avgiftspliktig honorarkr. 1.175,-kr.   2.700,-
Sanghefter 25 stkkr. 1.250,-kr.   1.750,-
Kistedekorasjonerkr. 1.000,- kr.  5.000,-
Bårebuketter m/ sløyfehilsenkr.    700,-kr.   1.500,-
Bårebuketter m/ kortkr.    150,-kr.      500,-
Kranserkr. 1.000,-kr.   3.000,-
Startpris transportkr. 1.250,-kr.   1.250,-
Km pris transportkr.      22,-kr.      22,-
Timepris pr.mann (+100% kveld/natt/helg)kr.    950,-kr.   1.900,-
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV inntilkr. 26.011,-pr.    1/1-2022

1) NAV dekker ikke transport til gravsted utenfor egen hjemkommune.

2) Over 20 km med båre dekkes av NAV mot egenandel på kr. 2.601,-

Andre kostnader som kan komme i tillegg:

  • Kremasjonsavgift kr. 5.500,- pr. 1/1-2022
  • Kommunale avgifter for utenbygds/andre trosamfunn
  • Leie av kirke for utenbygds og andre trosamfunn
  • Minnesamvær
  • Innskripsjon på gravstein / ny gravstein / ventetegn
  • Kostnader solist
  • Inngangsmusikk
  • Blomster ved overføring