Prisoversikt pr. 1/1-2018


Minimumspris Maksimumspris
Kiste kr. 3.992,- kr. 30.000,-
Bring av tom kiste til dødssted kr.    650,- kr.      650,-
Utstyr i kiste (pute, pledd, svøp osv.) kr.        0,- kr.   2.280,-
Vask, stell og nedlegg i kiste kr. 1.750,- kr.   3.400,-
Hygienetiltak ved stell kr.    275,- kr.      275,-
Båretransport    9:00-15:00 kr. 2.440,- kr.   4.230,-  2)
Båretransport  15:00-9:00 + helg kr. 3.900,- kr.   7.230,-  2)
Egenandel ved båretransport NAV kr. 2.334,-                      1)
Annonse Østlendingen pris eks 75mm kr. 2.844,-
Pynting av kirke/assistanse seremoni kr.    955,- kr.   1.910,-
Byråets honorar kr. 2.015,- kr.   4.030,-
Avgiftspliktig honorar kr.    830,- kr.   1.663,-
Sanghefter 25 stk kr. 1.250,- kr.   1.750,-
Kistedekorasjoner kr. 1.000,-  kr.  5.000,-
Bårebuketter m/ sløyfehilsen kr.    700,- kr.   1.500,-
Bårebuketter m/ kort kr.    150,- kr.      500,-
Kranser kr. 1.000,- kr.   3.000,-
Startpris transport kr.    850,- kr.      850,-
Km pris transport kr.      18,- kr.        18,-
Timepris pr.mann (+100% kveld/natt/helg) kr.    750,- kr.   1.500,-
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV inntil kr. -23.337,- pr.    2018

1) NAV dekker ikke transport til gravsted utenfor egen hjemkommune.

2) Inntil 20 km fra Elverum sentrum. Over 20 km dekkes av NAV mot egenandel på kr. 2.334,-

Andre kostnader som kan komme i tillegg:

  • Kremasjonsavgift
  • Kommunale avgifter for utenbygds/andre trosamfunn
  • Minnesamvær
  • Innskripsjon på gravstein / ny gravstein / ventetegn
  • Kostnader solist
  • Inngangsmusikk
  • Blomster ved overføring