Prisoversikt fra 1/1-2023


MinimumsprisMaksimumspris
Kistekr. 7.450,-kr. 30.000,-
Bring av tom kiste til dødsstedkr. 1.150,-kr.  1.150,-
Utstyr i kiste (pute, pledd, svøp osv.)kr.  innkl.kr.    innkl.
Stell og nedlegg i kistekr. 2.150,-kr.   4.300,-
Hygienetiltak ved stellkr.    605,-kr.  1.500,-
Båretransport    9:00-15:00kr. 3.390,-kr.   5.490,-  2)
Båretransport  15:00-9:00 + helgkr. 5.190,-,-kr.   9.290,-  2)
Egenandel ved båretransport NAVkr. 2.740,-   kr. 2.740,- 1)
Annonse Østlendingen pris eks 75mmkr. 2.844,-
Pynting av kirke/assistanse seremonikr. 1295,-kr.   2.589,-
Byråets honorarkr. 2.875,-kr.   5.747,-
Avgiftspliktig honorarkr. 1.485,-kr.   2.970,-
Sanghefter 25 stkkr. 1.250,-kr.   1.750,-
Kistedekorasjonerkr. 1.000,- kr.  5.000,-
Bårebuketter m/ sløyfehilsenkr.    700,-kr.   1.500,-
Bårebuketter m/ kortkr.    150,-kr.      500,-
Kranserkr. 1.000,-kr.   3.000,-
Startpris transportkr. 1.375,-kr.   1.375,-
Km pris transportkr.      23,-kr.      23,-
Timepris pr.mann (+100% kveld/natt/helg)kr.    950,-kr.   1.900,-
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV inntilkr. 27.390,-pr.    1/7-2023

1) NAV dekker ikke transport til gravsted utenfor egen hjemkommune.

2) Over 20 km med båre dekkes av NAV mot egenandel på kr. 2.740,- pr. 1/7-2023

Andre kostnader som kan komme i tillegg:

  • Kremasjonsavgift (Gjøvik krematorie) kr. 5.750,- pr. 1/1-2023
  • Ferge og bomavgifter
  • Kommunale avgifter for utenbygds/andre trossamfunn
  • Leie av kirke for utenbygds og andre trossamfunn
  • Minnesamvær
  • Innskripsjon på gravstein / ny gravstein / ventetegn
  • Kostnader solist
  • Inngangsmusikk
  • Blomster ved overføring