Prisoversikt fra 1/1-2024


MinimumsprisMaksimumspris
Kistekr. 8.300,-kr. 30.000,-
Bring av tom kiste til dødsstedkr. 1.400,-kr.  1.400,-
Utstyr i kiste (pute, pledd, svøp osv.)kr.  innkl.kr.    innkl.
Stell og nedlegg i kistekr. 2.150,-kr.   4.300,-
Hygienetiltak ved stellkr.    605,-kr.  1.500,-
Båretransport    9:00-15:00kr. 3.725,-kr.   6.200,-  2)
Båretransport  15:00-9:00 + helgkr. 5.825,-,-kr.   10.400,-  2)
Egenandel ved båretransport NAVkr. 2.868,-   kr. 2.868,- 1)
Annonse Østlendingen pris eks 75mmkr. 2.844,-
Pynting av kirke/assistanse seremonikr. 1295,-kr.   2.589,-
Byråets honorarkr. 2.875,-kr.   5.747,-
Avgiftspliktig honorarkr. 1.485,-kr.   2.970,-
Sanghefter 25 stkkr.   1.750,-
Kistedekorasjonerkr. 1.000,- kr.  5.000,-
Bårebuketter m/ sløyfehilsenkr.    700,-kr.   1.500,-
Bårebuketter m/ kortkr.    150,-kr.      500,-
Kranserkr. 1.000,-kr.   3.000,-
Startpris transportkr. 1.500,-kr. 1.500,-
Km pris transportkr. 25,-kr. 25,-
Timepris pr.mann (+100% kveld/natt/helg)kr. 1.050,-kr. 2.100,-
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV inntilkr. 28.677,-pr.    1/1-2024

1) NAV dekker ikke transport til gravsted utenfor egen hjemkommune.

2) Over 20 km med båre dekkes av NAV mot egenandel på kr. 2.868,- pr. 1/1-2024

Andre kostnader som kan komme i tillegg:

  • Kremasjonsavgift (Gjøvik krematorie) kr. 5.950,- pr. 1/1-2024
  • Ferge og bomavgifter
  • Kommunale avgifter for utenbygds/andre trossamfunn
  • Leie av kirke for utenbygds og andre trossamfunn
  • Minnesamvær
  • Innskripsjon på gravstein / ny gravstein / ventetegn
  • Kostnader solist
  • Inngangsmusikk
  • Blomster ved overføring