Prisoversikt pr. 1/1-2019


 MinimumsprisMaksimumspris
Kistekr. 4.870,-kr. 30.000,-
Bring av tom kiste til dødsstedkr.    750,-kr.      750,-
Utstyr i kiste (pute, pledd, svøp osv.)kr.        0,-kr.   2.280,-
Vask, stell og nedlegg i kistekr. 1.750,-kr.   3.400,-
Hygienetiltak ved stellkr.    275,-kr.      275,-
Båretransport    9:00-15:00kr. 2.745,-kr.   4.711,-  2)
Båretransport  15:00-9:00 + helgkr. 4.445,-kr.   8.111,-  2)
Egenandel ved båretransport NAVkr. 2.334,-                     1)
Annonse Østlendingen pris eks 75mmkr. 2.844,-
Pynting av kirke/assistanse seremonikr.    955,-kr.   1.910,-
Byråets honorarkr. 2.015,-kr.   4.030,-
Avgiftspliktig honorarkr.    930,-kr.   1.863,-
Sanghefter 25 stkkr. 1.250,-kr.   1.750,-
Kistedekorasjonerkr. 1.000,- kr.  5.000,-
Bårebuketter m/ sløyfehilsenkr.    700,-kr.   1.500,-
Bårebuketter m/ kortkr.    150,-kr.      500,-
Kranserkr. 1.000,-kr.   3.000,-
Startpris transportkr.    950,-kr.      950,-
Km pris transportkr.      19,-kr.        19,-
Timepris pr.mann (+100% kveld/natt/helg)kr.    850,-kr.   1.700,-
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV inntilkr. -23.990,-pr.    1/1-2019

1) NAV dekker ikke transport til gravsted utenfor egen hjemkommune.

2) Inntil 20 km fra Elverum sentrum. Over 20 km dekkes av NAV mot egenandel på kr. 2.399,-

Andre kostnader som kan komme i tillegg:

  • Kremasjonsavgift innkl. frakt kr. 6.605,- pr. 1/1-2019
  • Kommunale avgifter for utenbygds/andre trosamfunn
  • Minnesamvær
  • Innskripsjon på gravstein / ny gravstein / ventetegn
  • Kostnader solist
  • Inngangsmusikk
  • Blomster ved overføring

Enkelt alterantiv: 

Bisettelse/begravelse uten seremoni.

Inneholder:

Kiste, stell og nedlegging, transport til krematoriet fra institusjon i Elverum, ordner offentlige papirer, sender melding om dødsfall, gravferdsmelding, søknad NAV om transportstønad, dødsannonse vår nettportal, minneside.

kr. 16.115,-

Kostnader for kremasjon faktureres av krematoriet.