Gravstein


Ved begravelse kan man normalt ikke sette opp gravstein før etter 6 telefrie måneder. Ved kremasjon kan gravstein settes opp med en gang.

Vi kan gi råd og veiledning vedrørende ny gravstein, inskripsjon på – og oppussing av – eksisterende stein og oppsetting av ventetegn.

 

Kontakt Elverum Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om gravstein i Elverum.