Statlige blanketter


Her finner du lenker til statlige blanketter du kan trenge i forbindelse med gravferd.

GA 5331 B – Melding om uskiftet bo PDF

GA 5340 B – Melding om uskiftet bo samboer PDF

GA 0008 B – Melding om privat skifte PDF

GA 8011 B – Melding om privat skifte, liten verdi PDF

GA 8050 B – Ektefelle enearving PDF

GA 5341 B – Samboer enearving PDF

GA 8012 B – Fullmakt ved privat skifte av dødsbo PDF