Minnelund


På Elverum hovedkirkes og Heradsbygd kirkegård er det mulig å sette ned urnen i Navnet minnelund.
Der er det satt opp steiner hvor det blir satt på en navneplate og stedet blir beplantet av kirkegården. Kostnader for gravsted, skilt og fellesbeplantning blir fakturert av kirkegården for 20 år frem i tid. Det er muligheter for å reservere ekstraplass på minnestein for skilt mot en kostnad for festeavgift.

Det er også mulig for å sette urnen ned i en anonym grav.

Link Elverum kirkes Navnet Minnelund