Minnelund


På Elverum hovedkirkes kirkegård er det mulig å sette ned urnen i navnet minnelund.
Der er det satt opp to steiner hvor det blir satt på en navneplate og stedet blir beplantet av kirkegården. Kostnader for skilt og fellesbeplantning blir fakturert av kirkegården.
Det er også mulig å sette urnen ned i en anonym grav/minnelund.