Minnelund


På Elverum hovedkirkes kirkegård er det mulig å sette ned urnen i Navnet minnelund.
Der er det satt opp to steiner hvor det blir satt på en navneplate og stedet blir beplantet av kirkegården. Kostnader for gravsted, skilt og fellesbeplantning blir fakturert av kirkegården for 20 år frem i tid.
Det er også mulig for å sette urnen ned i en anonym grav.