Arv og skifte


Et dødsfall medfører at det offentlige krever skifte av boet i en eller annen form og etter fastsatte tidsfrister. Skiftet kan ofte reise flere juridiske problemstillinger som arvingene raskt må ta stilling til.

Kontakt Elverum Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om arv og skifte i forbindelse med begravelse.