Trygdeytelser og pensjoner


Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden blir den utbetalt for dødsmåneden. Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV Trygd for mer informasjon.

Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd oppad til fastsatt maksgrense av NAV. Vi ordner søknad på forespørsel.

Ved død hos barn under 18 år yter folketrygden stønad som dekker utgiftene opp til et fastsatt maksgrense. Vi ordner søknaden.

En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle.

Kontakt Elverum Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om trygdeytelser og pensjoner i Elverum.